Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno – Wierciszewo

logo Polski Ład

1.Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu  Polski Ład:  Programu Inwestycji Strategicznych
2.Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno –Wierciszewo”
3.Wartość dofinansowania: 4.987.500,00 PLN
4.Całkowita wartość zadania: 6.392.849,59 PLN
5.Krótki opis zadania:
Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z Skibno – Wierciszewo na odcinku o długości 3,42 km.

Podstawowy zakres robót obejmuje:
a) wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
b)wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu,
c)wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni w terenie zabudowanym na długości istniejącego ciągu pieszego,
d)ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni na całej szerokości jezdni,
e)przebudowę istniejących zjazdów,
f)wyprofilowanie  zawyżonych  poboczy
g) oczyszczenie istniejących rowów,
h) przebudowę istniejących przepustów,
i) remont istniejącej kanalizacji deszczowej,
j)regulację skarp i przeciwskarp oraz usunięcie zakrzaczeń
k)wykonanie nowego oznakowanie pionowe wraz z wymianą  istniejącego oznakowania pionowego,
l)przebudowę istniejącej zatoki autobusowej,
ł)przebudowę istniejącego chodnika w ciągu drogi.

Baner z informacją o Programie Inwestycji Strategicznych przebudowa drogi powiatowej Skibno Wierciszewo


Udostępnij: Facebook | Twitter