Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników

Flaga RP i godło RP

W roku 2021 rozpoczęto realizację zadania polegającego na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Dobre, zlokalizowanej na terenie Gminy Będzino. Inwestorem przedmiotowego zadania jest Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to  43 782,49 zł.

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 77 374,65zł,

Całkowity koszt zadania 121 157,14 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne polegać będzie na:
– budowie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem,
– wykonanie zatoki autobusowej,
-przebudowie ciągu pieszego,
– wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego.

Planowane zakończenie przedmiotowego zadania nastąpi w 2022r.


Udostępnij: Facebook | Twitter