Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, utwardzonego pobocza ziemnego oraz przebudowie chodnika

Flaga RP i godło RP

W roku 2021 rozpoczęto realizację zadania polegającego na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Mścice, zlokalizowanej na terenie Gminy Będzino. Inwestorem przedmiotowego zadania jest Powiat Koszaliński.

Wkład Powiatu do zadania to  30 306,19 zł.

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 67 369,71zł,

Całkowity koszt zadania 94 675,46 zł.

Realizowane zadanie inwestycyjne polegać będzie na:
– budowie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem,
– wykonanie utwardzonego pobocza ziemnego z kostki betonowej,
-przebudowie ciągu pieszego,
– wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego.

Planowane zakończenie przedmiotowego zadania nastąpi w 2022 r.


Udostępnij: Facebook | Twitter