Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo – Biesiekierz, II etap.

zdjęcie Flaga i godło Polski

 

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.
Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3522Z Parnowo – Biesiekierz, II etap.
Kwota dofinansowania: 1.757.590,05 PLN
Całkowita wartość inwestycji: 3.515.180,10 PLN

Cele projektu:
wyrównywanie potencjału społeczno – gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa poprzez:
– poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
– podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów,
– zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,

Planowane efekty:
przebudowa drogi powiatowej na odcinku o długości 2,952 km, w tym:
– przebudowa jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5,5m.
– budowa ciągów pieszych z kostki betonowej,
– wykonanie zjazdów (bitumicznych, z kostki betonowej, z klińca)
– wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (wysepki spowalniające),
– wykonanie poboczy z kruszywa,
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


Udostępnij: Facebook | Twitter