Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej  nr 3519Z na odcinku Świemino-Warnino

RP i godło oznakowanie wsparcie finansowego

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa zadania: Przebudowa   drogi   powiatowej  nr   3519Z  na odcinku  Świemino – Warnino
Wartość dofinansowania: 1.718.738,46 PLN
Całkowita wartość zadania: 3.437.476,93 PLN

Opis zadania:

Przebudowa drogi  powiatowej  na odcinku o  długości 3,087 km, w tym:
a)przebudowa jezdni  wraz z jej poszerzeniem do szerokości  6,0 m.
b)wykonanie szykan spowalniających ruch,
c)przebudowa istniejących zjazdów w pasie drogi,
d)karczowanie kolidujących pni w skrajni drogowej,
e)regulacja skarp i przeciwskarp oraz usunięcie zakrzaczeń,
f)remont uszkodzonych przepustów,
g)wykonanie peronów,
h)wykonanie poboczy  z kruszywa łamanego,
i)wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew,
j)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania.


Udostępnij: Facebook | Twitter