Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec.

flaga i godło Polski

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.
Nazwa projektu: Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  3508Z  na  odcinku  Mścice – Dobiesławiec.
Kwota dofinansowania: 1.825.240,05 PLN
Całkowita wartość inwestycji: 3.650.480,10 PLN

Cele projektu:
wyrównywanie  potencjału społeczno – gospodarczego,  poprawa   jakości   życia mieszkańców  i  zapewnienie  spójności  terytorialnej  na  obszarze  województwa poprzez:
– poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
– podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności  sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów,
– zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,

Planowane efekty:

przebudowa drogi powiatowej  na odcinku   o długości 2,234 km,  w tym:
– przebudowa  jezdni  wraz  z jej poszerzeniem  do 5,5m.
– budowa  ścieżki rowerowej,
– wykonanie zjazdów (bitumicznych, z kostki betonowej)
– wykonanie  elementów bezpieczeństwa ruchu (wysepki spowalniające),
– wykonanie poboczy,
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


Udostępnij: Facebook | Twitter