Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej nr 3501Z Świelino– Dargiń– Grzybnica- etap I.

zdjęcie Flaga i godło Polski

 

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.
Nazwa projektu:  Przebudowa   drogi    powiatowej   nr   3501Z   Świelino – Dargiń  – Grzybnica  – etap I.

Kwota dofinansowania: 4.193.328,08 PLN
Całkowita wartość inwestycji: 8.386.656,16 PLN

Cele projektu:
wyrównywanie  potencjału społeczno – gospodarczego,  poprawa   jakości   życia mieszkańców  i  zapewnienie  spójności  terytorialnej  na  obszarze  województwa poprzez:
– poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
– podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności  sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów,
– zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,

Planowane efekty:
przebudowa drogi powiatowej  na odcinku o długości 6466 m., w tym:

– przebudowa   i   wzmocnienie     konstrukcji     jezdni   wraz  z  jej  poszerzeniem do szerokości 5,5m. (przejścia przez miejscowości) oraz z poszerzeniem  do szerokości 6.m. (odcinki szlakowe).

– wykonanie ciągów pieszych,

– remont mostu w m. Dargiń,

– remont kanalizacji deszczowej,

– wykonanie zjazdów,

– wykonanie poboczy,

– wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


Udostępnij: Facebook | Twitter