Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej nr 0375Z Stare Bielice – Mścice, II etap Stare Bielice – Dobre

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt realizowany w partnerstwie: gmina Biesiekierz

Okres realizacji: projekt obecnie realizowany

Cel: Poprawa standardu i jakości lokalnej sieci drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego co w konsekwencji bedzie miało wpływ na osiągnięcie wzrostu społeczno-gospodarczego gmin przez które przebiega droga powiatowa. Ułatwienie funkcjonowania ruchu turystycznego co z koleji pozytywnie wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności gmin oraz zapewni wzrost dostepności komunikacyjnej.

Budżet: 5.943.750,36 zł


Udostępnij: Facebook | Twitter