Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0375Z (17431) Stare Bielice – Mścice, I etap Dobre – Mścice

Źródło dofinansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: 01.03.2005 – 29.07.2005

Cel: Poprawa dostepności komunikacyjnej w regionie, zwiększenie aktywności gospodarczej gminy Bedzino i przyległych miejscowości nadmorskich, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez radykalna poprawę stanu technicznego drogi oraz odciążenie głównej arterii ruchu turystycznego prowadzącej ulica Morska w Koszalinie w kierunku miejscowości nadmorskich poprzez skierowanie części tego ruchu na przebudową drogę („mała obwodnica miasta Koszalina”).

Przedmiot: Przebudowa drogi na odcinku Dobre – Mścice o długości 3,32 km. Projekt przewiduje budowę pasa postojowego dla samochodów ciężarowych (ok. 72 szt.) oczekujących na wjazd do „młynów” w Stoisławiu. Budowę chodnika o długości 1,26 km, przebudowę przepustu drogowego oraz ułożenie kanalizacji deszczowej (0,11 km) w miejscowości Dobre.

Budżet: 2.232.689,00 zł


Udostępnij: Facebook | Twitter