Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z, III etap Łazy – Unieście (podpisano umowę o dofinansowanie projektu, przed przetargiem)

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt realizowany w partnerstwie: gmina Mielno

Okres realizacji: planowana inwestycja 2010 r.

Cel: Radykalna poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego co ograniczy liczbę wypadków, a także zwiększenie dostępności komunikacyjnej do miejscowosci wypoczynkowych środkowego wybrzeża.

Budżet: 7.804.732,13 zł


Udostępnij: Facebook | Twitter