Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno.

zdjęcie Flaga i godło Polski

 

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.
Nazwa projektu: Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno.
Kwota dofinansowania: 1.886.767,40 PLN
Całkowita wartość inwestycji: 3.917.098,96 PLN

Cele projektu:
wyrównywanie potencjału społeczno – gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa poprzez:
– poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
– podniesienie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełniania tych standardów,
– zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych,

Planowane efekty:
przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno o łącznej długości 2028m., w tym
– przebudowa jezdni i pozostałych elementów ruchu,
– budowa kanalizacji deszczowej,
– budowa i przebudowa zatok autobusowych, – budowa chodników, – budowa ścieżki rowerowej,
– budowa ciągu pieszo rowerowego,
– wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


Udostępnij: Facebook | Twitter