Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Przebudowa  dróg  powiatowych  nr 3506Z w m. Sarbinowo,  3504Z Sarbinowo  – Gąski  oraz  3544Z   Kiszkowo  –  Gąski  w Powiecie Koszalińskim

Zadanie zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Nazwa zdania: Przebudowa  dróg  powiatowych  nr 3506Z w m. Sarbinowo,  3504Z Sarbinowo  – Gąski  oraz  3544Z   Kiszkowo  –  Gąski  w Powiecie Koszalińskim
Wartość  dofinansowania: 10.967.344,43  PLN
Całkowita wartość zadania: 21.934.688,86 PLN

Krótki opis zadania: Przedmiotem   zadania są  roboty  budowlane  stanowiące przebudowę dróg powiatowych  nr  3506Z  w  m.  Sarbinowo,  3504Z  Sarbinowo –Gąski  oraz 3544Z  Kiszkowo – Gąski   w  Powiecie    Koszalińskim  na   łącznej  długości 7,412  km.  
Całość zadania do realizacji ujęto  w czterech odcinkach.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

Odcinek I
(droga powiatowa nr 3544Z Kiszkowo – Gąski, odcinek o  długości 1,27 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem,
b)budowę ciągu pieszego z kostki betonowej,
c)przebudowę zjazdów,
d)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,

Odcinek II
(drogi powiatowe nr 3504Z i 3544Z w m. Gąski o  długości 1,78  km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem,
b)wykonanie ronda o średnicy 10m.  z wyspą z bruku,
c)budowę ciągu pieszorowerowego,
d)budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego,
e)budowę spowolnień ruchu z kostki betonowej,
f)remont kanalizacji deszczowej,
g)przebudowę zjazdów,
h)wykonanie poboczy ziemnych oraz z kruszywa,
i)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,

Odcinek III
(droga powiatowa nr 3504Z Sarbinowo –Gąski o długości ok.3,35 km)
a)wzmocnienie  istniejącej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej,
b)wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu
c)przebudowę przepustów,
d)remont istniejącej kanalizacji deszczowej,
e) przebudowę chodnika w ciągu drogi,
f) przebudowę zatoki autobusowej
g) wykonanie wymaganego przepisami oznakowania

Odcinek IV
( drogi powiatowe nr 3506Z i 3504Z w m. Sarbinowo o długości 1,00 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem,
b)budowę ciągu pieszego z kostki betonowej,
c)budowę kanalizacji deszczowej,
d)budowę utwardzonego pobocza z kostki betonowej,
e)przebudowę zjazdów,
f)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,

 


Udostępnij: Facebook | Twitter