Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

„Nowoczesne i Atrakcyjne Koła Gospodyń Wiejskich”

Powiat Koszaliński w dniu 19 czerwca 2020 r. zawarł umowę nr WPROW-FV/4/2020 z Województwem Zachodniopomorskim na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Plan operacyjny na lata 2020-2021.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grupę docelową projektu pn. „Nowoczesne i Atrakcyjne Koła Gospodyń Wiejskich” , stanowić będą mieszkańcy terenów wiejskich i miejsko-wiejskich ośmiu gmin powiatu koszalińskiego. Projekt ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyka osób, w tym  osób z niepełnosprawnościami, pochodzących z mniejszości narodowych czy innych wykluczonych społecznie.
Jego celem jest zaktywizowanie, zmotywowanie mieszkańców do podjęcia działań i inicjatyw lokalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, obszarów swoich wsi.

Zaplanowane działania obejmą: cykl szkoleń z zakresu rachunkowości i finansów, promocji i marketingu; wyjazd studyjny. Efektem finalnym projektu będzie wydanie publikacji w formie informatora-poradnika z zakresu objętego tematyka szkoleń.

Partnerami KSOW w realizacji projektu są:

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie
Stowarzyszenie Powiatowe Forum Sołtysów
Koło Gospodyń Wiejskich „Ach Te Baby” z siedzibą w Kłaninie (gm. Bobolice)

Łączna wartość projektu: 28 043,99 zł

Łączna wysokość wsparcia: 21 693,25 zł

Wkład własny powiatu koszalińskiego: 6 350,74 zł


Udostępnij: Facebook | Twitter