Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Modernizacja drogi powiatowej Łazy-Osieki-Sucha Koszalińska Nr 17414. Lokalizacja od km 1+673 do km 4+743, długość 3,07 km

Źródło dofinansowania: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Okres realizacji: 12.08.2003 – 19.11.2003

Cel i rezultaty: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmniejszenie czasu przejazdu pomiędzy dwoma punktami sieci, stworzenie alternatywnej drogi dojazdowej do miejscowości nadmorskich („mała obwodnica Koszalina w sezonie letnim”), wzrost atrakcyjności terenów przyległych pod względem rozwoju gospodarczego i turystyki, rozwój miejscowości wiejskich położonych w obrębie drogi.

Budżet: 818.120,00 zł


Udostępnij: Facebook | Twitter