Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego.

Powiat Koszaliński w ramach umowy nr DSG/0060 o powierzenie grantu jest Grantobiorcą projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Łączna wysokość przedsięwzięcia grantowego wynosi 100 000,00 zł.
Celem projektu jest poprawa, dostosowanie, modernizacja dostępności usług publicznych w przestrzeni publicznej Urzędu – Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego – Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koszalinie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, do potrzeb osób korzystających z usług świadczonych przez JST w szczególności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Plakat przedsięwzięcia grantowego_dostępny samorząd

Modernizacja wejścia do budynku została zakończona.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać już z nowego, bezpiecznego i w pełni dostosowanego do ich potrzeb wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Wymienione podłoże na antypoślizgowe, zastosowanie specjalnych płytek z wypustkami w znacznym stopniu ułatwia osobom niewidomym i słabo widzącym poruszanie się w przestrzeni publicznej – sygnalizuje zmianę powierzchni, jej kąta nachylenia (przed wejściem na schody oraz przed wjazdem na podjazd), a także zlicowanie wycieraczki z podłożem, zniwelowanie progu/rantu, to znaczne ułatwienie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy przybywających do urzędu z wózkiem dziecięcym, walizką podróżną, itp. Przed wjazdem / wejściem został również zainstalowany domofon przywoławczy, który ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w kontakcie z osobą pomagająca w wejściu do budynku gdy wystąpi taka potrzeba.
Całość prac modernizacyjnych wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie, wykonana w ramach  projektu pn. „Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”, finansowanie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zdjęcie wejścia do urzędu po wykonanej modernizacji zdjęcie wejścia do urzędu po wykonanej modernizacji zdjęcie wejścia do urzędu po wykonanej modernizacji
zdjęcie wejścia do urzędu po wykonanej modernizacji  zdjęcie wejścia do urzędu po wykonanej modernizacji  domofon przywoławczy informacyjna tabliczka na urządzeniu zdjęcie

 

MODERNIZACJA WEJŚCIA
Trwa modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie. Prace związane z wymianą nawierzchni na antypoślizgową na podjeździe oraz schodach wraz ze zlicowaniem wycieraczki w hallu głównym budynku, mają na celu zniwelowanie barier i niedogodności dla osób z niepełnosprawnościami, Klientów urzędu.
Na czas trwania remontu wyznaczono numer telefonu 947140239, który pomoże osobie np. poruszającej się na wózku inwalidzkim, o kulach, z wózkiem dziecięcym, w kontakcie z urzędem, konkretnym wydziałem. Istnieje możliwość skorzystania z windy w sąsiednim budynku Powiatowego Urzędu Pracy (znajduje się na poziomie 0 z bezpośrednim wjazdem z ulicy) i poprzez łącznik na 4 piętrze możliwy jest przejazd do budynku Starostwa i ponowne skorzystanie z windy. W przejściu/przejeździe drogi pomoże Klientom każdorazowo pracownik obsługujący sprawę.
Realizacja prac przez Powiat Koszaliński w ramach projektu pn. „Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”, finansowanie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Plakat informacyjny dla klientów przez wejściem do budynku z numerem telefonu pomagającym w kontakcie z urzędem na czas remontu

 

UWAGA. MATERAC EWAKUACYJNY
Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami, nie mogących samodzielnie opuścić budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie będzie znacznie łatwiejsza. W naszym budynku znajduje się materac ewakuacyjny, który umożliwia ewakuację osób z obiektu w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia – podczas pożaru nie można korzystać z wind, dźwigów osobowych, chyba, że są to windy przeznaczone do ewakuacji; windy czy dźwigi mogą być również niedostępne z uwagi na awarię, zajętość przez innych użytkowników czy okresowe przeglądy i konserwacje.
Materac ewakuacyjny znajdujący się na 4 piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie został zaprojektowany do transportu / ewakuacji osób w pozycji leżącej po schodach i po powierzchni poziomej. Materac wykonany jest z materiału o wysokiej odporności, wytrzymałości na rozciąganie, ścieranie, rozdarcia. Materac zapewni bezpieczną ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami.
Zakup w ramach projektu pn. „Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”, finansowanie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

UWAGA. OZNACZENIA ALFABETEM BRAILLE`A
W przestrzeni budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie – w głównych ciągach komunikacyjnych, na poręczach klatek schodowych oraz na drzwiach toalet zostały zamontowane specjalne tabliczki informacyjne z alfabetem Braille`a. Tabliczki możemy znaleźć również w budynku przy ul. Andersa 32 gdzie mieszczą się dwie jednostki organizacyjne Powiatu Koszalińskiego – Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. 
Zakup oznakowań w ramach projektu pn. „Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”, finansowanie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

UWAGA. PĘTLA INDUKCYJNA
grafika znak pętli indukcyjnejKomunikacja Klienta z niepełnosprawnością narządu słuchu z urzędnikiem jest znacznie łatwiejsza w Starostwie Powiatowym w Koszalinie z uwagi na zamontowanie na stanowiskach ściśle związanych z obsługą Klienta pętli indukcyjnych. W urzędzie znajduje się 17 sztuk pętli indukcyjnych –  systemu wspomagania słuchu, który znacząco poprawia zrozumiałość mowy osobie słabosłyszącej, która korzysta z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Pętle indukcyjne nadają sygnał poprzez zmodulowane pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego.

Pętle znajdują się w:
Wydziale Komunikacji i Dróg – pokoje: 110; 111; 112; 118; 119; 122
Wydziale Budownictwa – pokój 217 – Punkt Obsługi Interesanta
Wydziale Ochrony Środowiska – pokój 229; 206
Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – pok. 24; 25
Rzecznik Praw Konsumenta – pokój 416
Referat Organizacyjny – pokój 415
Portiernia – parter urzędu
Kancelaria – parter urzędu

Zakup pętli indukcyjnych w ramach projektu pn. „Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”, finansowanie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zdjęcie lupa stanowiskowa zdjęcie lupa stanowiskowa

 

UWAGA. LUPY STANOWISKOWE
Komunikacja Klienta z niepełnosprawnością narządu wzroku, borykającego się z małą czcionką stosowaną na drukach, dokumentach, wnioskach itp., została ułatwiona, poprzez zakup w ramach grantu „Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego” 10 sztuk lup stanowiskowych. Lupy mają doskonałe właściwości optyczne i precyzyjnie odzwierciedlają obraz, bez bocznych zniekształceń. Dzięki takiej pomocy optycznej,  jakość widzenia treści dokumentów jest dostosowana do tego, co osoba słabowidząca chciałaby widzieć.

Lupy znajdują się na stanowiskach, (a ze względu na ich mobilność, mogą być przenoszone w ramach potrzeb osób potrzebujących):
– Archiwista – pokój 4
– biuro rzeczy znalezionych – pokój 402
– Geodeta Powiatowy – pokój 20
– Wydział Komunikacji i Dróg – pokój 115, 120
– Wydział Geodezji Kartografii i Katastru – pokój 21
– Wydział Ochrony Środowiska – pokój 226
– Wydział Budownictwa – pokój 108
– Wydział Organizacyjny – pokój 415
– Kancelaria Ogólna – parter

Zakup lup stanowiskowych w ramach projektu pn. „Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego”, finansowanie – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
zdjęcie lupa stanowiskowa lupa stanowiskowa_zdjęcie urządzenia

 

UWAGA. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW:
W ramach realizowanego grantu wykonano tłumaczenie na polski język migowy informacji o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Koszalinie oraz podmiotów – jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalińskiego: Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Baner do filmu SPK informacja o działalności podmiotu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Baner do filmu PCPR informacja o działalności podmiotu

planasza informacyjna tłumaczenia migowego

Realizacja zadania z zakresu dostępności cyfrowej – zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności podmiotów, wykonana w ramach umowy nr DSG/0060 z dnia 15.11.2022 r. o powierzenie grantu pn. „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tytuł przedsięwzięcia grantowego: Dostępny urząd – dostępny samorząd. Dostosowanie dostępności przestrzeni publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie i jednostek organizacyjnych powiatu koszalińskiego.

UWAGA. INFOKIOSK
W hallu głównym budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie został zainstalowany elektroniczny panel informacyjny rozkładu pomieszczeń w INFOKIOSK, który został zakupiony w ramach realizacji  przez Powiat Koszaliński grantu „Dostępny samorząd – granty”. Zamieszczone informacje kierują osoby zainteresowane do spraw realizowanych w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Koszalinie. To kolejne udogodnienie dla osób z niepełnosprawnościami załatwiających sprawy w urzędzie.

 


Udostępnij: Facebook | Twitter