Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 roku

Dodano: 26 stycznia, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Uprzejmie informujemy, że Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r., realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie do 10 lutego 2023 roku. Miejsce składania dokumentów: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Racławicka 13, 75-620 Koszalin (Kancelaria Ogólna)

Adresaci programu i obszary wsparcia:

 1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszar D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 4. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 5. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Szczegółowe informacje

Wniosek -program wyrównywania różnic między regionami III

Wniosek Program wyrównywania różnic między regionami IIIDOCX0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter