Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Program współpracy Powiatu Koszalińskiego z NGO na 2021 r.

Dodano: 03 listopada, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

UCHWAŁA NR XXVII/203/20 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Roczny program współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z NGO 2021pdf0.1 MBPobierz
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z NGO 2021_uchwałapdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter