Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Powołanie Komisji Konkursowej do oceny ofert na zadanie – wkład własny organizacji do zewnętrznych projektów grantowych.

Dodano: 07 kwietnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu koszalińskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu koszalińskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w składzie:
1) Agnieszka Mróz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego – Przewodniczący Komisji;
2) Agata Szewczyk – Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
3) Ewa Zagórska – Główny Specjalista Wydział Organizacyjny – Sekretarz Komisji.
§ 2. Komisja Konkursowa wykonuje swoje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała ws. powołania Komisji Konkursowejpdf0.1 MBPobierz
Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowejpdf0.1 MBPobierz
Protokół z przeprowadzonego naboru do Komisji Konkursowejpdf0.1 MBPobierz
Protokół z przeprowadzonego naboru do Komisji Konkursowej (2)pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter