Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków na szkolenia

Dodano: 05 września, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

ciąg logotypów FE RP UE Pomorze Zachodnie

W ramach prowadzonego naboru organizowane są następujące szkolenia:

  • Operator koparkoładowarki wszystkie typy klasa III z egzaminem.
  • Kierowca – operator wózka jezdniowego z bezpieczna wymianą butli gazowej z egzaminem.
  • Specjalista ds. kadr i płac z egzaminem.

Szkolenia organizowane będą dla osób bezrobotnych i realizowane w ramach projektu:
pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin (I) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEPZ 2021-2027)
Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie, w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza:

  • osoby w wieku 18-29 lat,
  • osoby w wieku 55 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027”, w przypadku osób do 30 roku życia, udział w projekcie EFS+ poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych oraz w razie takiej potrzeby skierowanie uczestników projektu na kurs mający na celu uzupełnienie poziomu tych kompetencji.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie  u pośredników pracy, zgodnie z pierwszą literą nazwiska.

Dane kontaktowe do pracownika Zakres obsługi Nr telefonu
Karolina Łysko
Iwona Grygorcewicz
obsługa osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami
(A – Z)
obsługa osób bezrobotnych
(A, B, F, G, I)
94 34 55 711
94 34 55 717
Monika Góralska
Monika Mikołajczyk
obsługa osób bezrobotnych
(C, Ć, E, J, K, L, Ł, N)
94 34 55 718
Emilian Górecki
Monika Grabińska
obsługa osób bezrobotnych
(H, M, P, R, T, Z)
94 34 55 719
Krzysztof Marko
Magda Szymańska
obsługa osób bezrobotnych
(D, O, S, Ś, U, V, W, Ź, Ż)
94 34 55 720
Referat zamiejscowy Bobolice obsługa osób bezrobotnych
(A – Z)
503762471
Referat zamiejscowy Polanów obsługa osób bezrobotnych
(A – Z)
503762559

Udostępnij: Facebook | Twitter