Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 22 lutego, 2021 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu
26 lutego 2021 r. o godzinie 12.00, odbędzie się XXXII sesja Rady Powiatu w Koszalinie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad  XXXII sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 17 grudnia 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 stycznia 2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 stycznia 2021 r.
 7. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXIX sesji.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXX sesji.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do
  wykonania Zarządowi z XXXI sesji.
 11. Informacja z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w roku 2020.
 12. Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2020.
 13. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koszalinie w 2020 roku.
 14. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2020 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koszaliński.
 15. Informacja z realizacji w 2020 roku „Powiatowego programu
  zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
  obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2021”.
 16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina i Starosty Koszalińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego
  za 2020 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Powiatowego
  Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 -2025 za rok 2020.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego
  Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z efektów pracy
  organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej
  Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021-2030.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na
  Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2021 roku.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie powiatu koszalińskiego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
  Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Patryka
  Stępnia na działalność radnego Jacka Muryna.
 26. Zapytania i interpelacje radnych.
 27. Sprawy organizacyjne.
 28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 29. Wnioski i oświadczenia radnych.
 30. Zamknięcie obrad.
XXXII SESJA RADY POWIATU W KOSZALINIEpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter