Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 10 grudnia, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 17 grudnia 2020 r., godz. 12.00, tryb zdalny.

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 października 2020 r.
5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 listopada 2020 r.
6. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXVII sesji.
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z XXVIII sesji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2021 – 2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego za lata 2018-2019”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i organizacji niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju przy Starostwie Powiatowym w Koszalinie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania Gminie Polanów zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 3546Z, 3550Z, 3559Z, 3570Z i 3573Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych dróg i odcinków dróg powiatowych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu w Koszalinie na 2021 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszalinie na 2021 r.
20. Zapytania i interpelacje radnych.
21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
22. Sprawy organizacyjne.
23. Wnioski i oświadczenia radnych.
24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Tomasz Grabarek

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Koszaliniepdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter