Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Pomoc Prawna

Pomoc Prawna w Punkcie NPP i NPO

Dodano: 14 marca, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

KOMUNIKAT STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO

Na podstawie  § 3 ust 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1441, z 2021 r. poz. 2500  informuję, że od dnia 14 marca 2022 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu koszalińskiego odbywać się  będzie osobiście w Punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Kobietom w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod wskazanym poniżej numerem telefonu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

KONTAKT i ZAPISY (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00) 

TELEFON 790 700 695 

E-MAIL pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl

www.np.ms.gov.pl  

KOMUNIKAT STAROSTY KOSZALIŃSKIEGOpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter