Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Organizacje Pozarządowe - INFORMACJE

Powiat Koszaliński „Samorządowym Liderem Współpracy z NGO 2022”

Powiat Koszaliński zdobył I nagrodę w dziesiątej edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022”, w kategorii powiaty. Przedmiotem Konkursu była prezentacja dobrych praktyk z zakresu współpracy administracji samorządowej – gmin, powiató...

Czytaj dalej

Oferta realizacji zadania publicznego UKS OLIMPIA

ZARZĄD POWIATU W KOSZALINIE zamieszcza ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego OLIMPIA Bobolice na realizację zadania publicznego, pt. „Liga Bałtycka Orlik 2012 – Powiat Ziemski Koszalin”. Opinie i uwagi dotyczące oferty przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres pocz...

Czytaj dalej

NGO! weź udział w ogłoszonym konkursie ofert przez MRiPS – gra miejska „Przygoda z Tatą”.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 19 czerwca 2022 r. we wszystkich 16 województwach odbędą się wyjątkowe wydarzenia rodzinne. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe również z terenu powiatu koszalińskiego do udziału w...

Czytaj dalej

Ważne, nowe obowiązki stowarzyszeń i fundacji!

Od 31 października 2021 r. weszły w życie nowe zapisy zmieniające ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.), które rozszerzają katalog podmiotów obowiązanych do zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o be...

Czytaj dalej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji Programu współpracy z NGO na 2022 r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji 1.  Przedmiot konsultacji. Przedmiotem konsultacji był projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządow...

Czytaj dalej

Weryfikacja stowarzyszeń i fundacji. Czy twoja organizacja jest instytucją obowiązaną?

Stowarzyszenia i fundacje mające siedzibę na terenie Powiatu Koszalińskiego! Przypominamy, że obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132, 1163) nakłada na stowarzyszenia i fundacje (tzw. „instytucje obowiązane”) obowiązek podejmowania określonych działań celem pr...

Czytaj dalej