Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”. Rusza konkurs ofert MRiPS

Dodano: 26 kwietnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 19 czerwca 2022 r. we wszystkich 16 województwach odbędą się wyjątkowe wydarzenia rodzinne.
W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe również z terenu powiatu koszalińskiego do udziału w otwartym konkursie ofert dotyczącym organizacji gry miejskiej „Przygoda z Tatą”, na organizację której Ministerstwo Rodziny przeznacza łącznie 1,6 mln zł – maksymalnie 100 tys. zł w każdym z 16 miast wojewódzkich. Gra miejska ma się odbyć równolegle we wszystkich lokalizacjach 19 czerwca br.

Masz doświadczenie w organizacji gier miejskich? Zgłoś się!

Dobrze, aby podmiot zgłaszający się do konkursu miał doświadczenie w organizacji gier miejskich lub wydarzeń w przestrzeni publicznej skierowanych do rodzin, a także dysponował odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji projektu.

Podmiot może potwierdzić posiadanie odpowiedniego doświadczenia poprzez dołączenie do oferty portfolio wraz z opisem zrealizowanych wydarzeń, linkami, zdjęciami i rekomendacjami.

Ważne! Jeden podmiot może złożyć więcej niż jedną ofertę w ramach konkursu, jednak każda złożona oferta powinna dotyczyć organizacji gry miejskiej w jednym konkretnym mieście wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę wojewody. W składanej ofercie musi wyraźnie zostać wskazane miasto wojewódzkie, którego dotyczy oferta. Do konkursu nie będą dopuszczane oferty zbiorcze obejmujące organizację gry miejskiej w więcej niż jednym mieście wojewódzkim.

Ważne terminy!

Oferty można składać w terminie do dnia 11 maja 2022 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs „Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”:

  • osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.15 -16.00 w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wejście od ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, REGULAMIN, DOKUMENTY DO POBRANIA

Fragment tekstu, grafika i linki ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-konkurs-ofert

Baner prowadzący do informacji MRiPS gra miejska Przygoda z Tatą


Udostępnij: Facebook | Twitter