Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie Starosty Koszalińskiego

Dodano: 04 listopada, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Na podstawie § 24 ust 5, w związku z § 24a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020 poz.1797 z późn.zm.) uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli,  wprowadzone zostają następujące rodzaje i formy ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Koszalinie:

1.   Zadania realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów. Pracownicy świadczą pracę zdalnie, z zastrzeżeniem pkt 2.
2.   Z zakresu pracy zdalnej wyłączone są zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Dróg oraz wydawanie wypisów i wyrysów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.
3.     W pozostałych wydziałach Starostwa bezpośrednia obsługa interesanta możliwa jest przy realizacji spraw  niezbędnych, nie cierpiących zwłoki, których nie można zrealizować   korespondencyjnie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Starostwa.
4.   Wnioski do urzędu można składać poprzez wysyłkę pocztą lub poprzez wrzucenie do urn znajdujących się przed budynkiem. 
5.   Dokumenty dla interesanta będą wysyłane pocztą na wskazany adres, elektronicznie na wskazaną skrytkę lub umieszczane do odbioru w paczkomacie zlokalizowanym przy budynku Starostwa.
Osobisty odbiór dokumentów jest umawiany telefonicznie przez pracownika Starostwa realizującego sprawę w przypadku takiej konieczności.
6.   Wszelkie możliwe wnioski należy składać z wykorzystaniem platformy epuap na adres skrytki : /spkoszalin/skrytka, a w przypadku
Wydziału Geodezji poprzez gotowe formularze elektroniczne systemu e-Usług Publicznych  https://koszalinski.webewid.pl/

Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz


Udostępnij: Facebook | Twitter