Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Ogłoszenie konkursów na stanowisko dyrektora SOSW w Warninie i MOW w Polanowie

Dodano: 10 marca, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

UCHWAŁA NR 632/2023 ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE z dnia 8 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022, poz. 1526), art. 63 ust.1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) i §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkursy na stanowisko dyrektora:
1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie, Warnino 29, 75-039 Biesiekierz,
2) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie, ul. J. Korczaka 4, 76-010 Polanów.
2. Ogłoszenie o konkursach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 632 na 2023 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 8 marca 2023 rokupdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter