Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

NOWE FIO 2021

Dodano: 08 marca, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.
Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:
Priorytet 1.: Mikroinicjatywy
Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Najważniejsze informacje:

  • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);
  • nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;
  • termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,
  • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
  • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
  • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Fragment artykułu pochodzi ze strony: www.ngo.pl
Poczytaj więcej o NOWE FIO 2021

 


Udostępnij: Facebook | Twitter