Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

NGO

Obowiązki Instytucji Obowiązanych

Dodano: 09 lipca, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy. Za naruszenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.
Aktualności i komunikaty z zakresu funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif.
W związku z wejściem w życie w dniu 13.07.2018 r. ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniony został przez GIIF kurs e-learningowy pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.
Kurs znajduje się na stronie: http://kursy.tomorrow.pro.


Udostępnij: Facebook | Twitter