Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

NGO

Konkurs dla klubów piłkarskich z terenów wiejskich

Dodano: 01 lipca, 2020 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) organizuje konkurs skierowany do piłkarskich klubów sportowych z terenów wiejskich.
Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 17 lipca br.
Więcej: https://granty.pl/414906
GRANTY NA PROJEKTY DLA OSÓB W WIEKU 60+
Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Generacja 6.0”.
Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw skierowanych do osób w wieku 60+.
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty skierowane do seniorów z gmin liczących do 25.000 mieszkańców.
Wnioski o granty mogą składać:
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Gminy.
6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.
Organizatorem konkursu jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.
Ostateczny termin składania wniosków: 17 lipca 2020 r.
Więcej: https://granty.pl/13893
TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy.
Więcej: https://granty.pl/414911
DOTACJE DLA GMIN WIEJSKICH I MIEJSKO-WIEJSKICH
W ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych realizowane są dotacje dla gmin, powiatów i miast na ogólną sumę 6 mld złotych. Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Więcej: https://granty.pl/414914
granty.pl
info@granty.pl


Udostępnij: Facebook | Twitter