Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

NGO

Informacja o konkursie „Zapobieganie zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne/klanowe”

Dodano: 03 sierpnia, 2020 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).
W bieżącym roku za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Republika Federalna Niemiec, jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2020 r.

W imieniu Organizatora, mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konkursie, którego tematem jest: „Zapobieganie zorganizowanej przestępczości opartej o struktury rodzinne/klanowe”.
Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na zapobieganie przestępczości w grupach, których struktura budowana jest na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społecznej lub ekonomicznej oraz marginalizowanych.

szczegółowe informacje o konkursie

Informacja nt. konkursu ECPA wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN: https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn


Udostępnij: Facebook | Twitter