Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LXXIII sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 20 września, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1, 3 i 6 uchwały Nr XXV/221/17 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 lutego 2017 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz. 1311; z 2018 r. poz. 5226),

zwołuję  LXXIII sesję Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 27 września 2023 r. o godz. 8.00.

Sesja Rady Powiatu w Koszalinie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 (IV piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 14 czerwca 2023 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 10 lipca 2023 r.
 6. Przyjęcie protokołu z LXXII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 22 sierpnia 2023 r.
 7. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXX sesji.
 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXXI sesji.
 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXXII sesji.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Koszalinie z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2023 r.
 12. Wystąpienia obywatelskie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu   na 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023 – 2031.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
  z realizacji w 2022 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 – 2024.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Koszalińskiego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/275/21 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 3593Z ul. Ogrodowa w m. Sianów, w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 3561Z droga nr 11 – Bonin kategorii drogi powiatowej, w celu zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu pamiątkowego „Za zasługi dla Powiatu Koszalińskiego” Andrzejowi Leszkowi Leśniewiczowi.
 20. Zapytania i interpelacje radnych.
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 22. Sprawy organizacyjne.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter