Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LXXI sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 06 lipca, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zawiadomienie o zwołaniu, na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie, nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1311; z 2018 r., poz. 5226), na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 6 lipca 2023 r.

zwołuję  LXXI sesję nadzwyczajną Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 10 lipca 2023 r. o godz. 14.00

Sesja Rady Powiatu odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie ul. Racławicka 13, sala 409.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023-2031.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sianów w roku 2023.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Będzino w roku 2023.
  8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Udostępnij: Facebook | Twitter