Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LXIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 30 stycznia, 2023 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 2 lutego 2023 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala nr 409 (IV piętro) odbędzie się LXIV sesja Rady Powiatu w Koszalinie.

Porządek obrad LXIV  sesji Rady Powiatu w Koszalinie

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 10 stycznia 2023 r.
 6. Sprawozdanie Starosty z działania Zarządu w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXII sesji.
 8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady powierzonych do wykonania Zarządowi z LXIII sesji.
 9. Wystąpienia obywatelskie.
 10. Informacja z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w roku 2022.
 11. Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2022.
 12. Informacja z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Koszalinie w 2022 roku.
 13. Informacja z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2022 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Koszaliński.
 14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina i Starosty Koszalińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego za 2022 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2022 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2023 – 2031.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie.
 20. Zapytania i interpelacje radnych.
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 22. Sprawy organizacyjne.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Grabarek

 


Udostępnij: Facebook | Twitter