Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

LV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 28 czerwca, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Przewodniczący Rady Powiatu w Koszalinie informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 r. o godzinie 8.30, odbędzie się LV sesja Rady Powiatu w Koszalinie, zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad LV sesji Rady Powiatu w Koszalinie

1.Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok.

5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2022 – 2032.

6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Koszalinie.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Zbigniew Grabarek


Udostępnij: Facebook | Twitter