Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu

Dodano: 21 marca, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r.  (Dz.U. poz. 17),) oraz OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 21 Marca 2022 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku podaje się do publicznej wiadomości, że kwalifikacja na terenie powiatu koszalińskiego przeprowadzona zostanie:
od 09 maja do 26 maja 2022 roku w  SP ZOZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Zwycięstwa 204 A, 75-640 Koszalin.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

 • mężczyzn urodzonych w 2003 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
  24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zadania związane z określeniem zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzką i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych.

Na kwalifikację wojskową proszę zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • fotografię 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokument potwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki,
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej
 • w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGOmsword0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter