Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu koszalińskiego

Dodano: 26 lipca, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.  (Dz.U. z 2021 r. poz. 47) oraz OBWIESZCZENIA WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku podaje się do publicznej wiadomości, że kwalifikacja na terenie powiatu koszalińskiego przeprowadzona zostanie : od 16 września do 7 października 2021 roku w  SP ZOZ Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Zwycięstwa 204 A, 75-640 Koszalin.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

 • mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 2000 – 2001, które:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zadania związane z określeniem zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzką i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych.

Na kwalifikację wojskową proszę zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • fotografię 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokument potwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki,
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,

przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej

 • w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Terminarz  posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w powiecie koszalińskim:

 1. Kobiety 16 września 2021 r.
 2. Gmina i Miasto Sianów 17, 20 do 21 września 2021 r.
 3. Miasto i Gmina Polanów od 21 do 23 września 2021 r.
 4. Miasto i Gmina Bobolice 24 i 27 września 2021 r.
 5. Gmina Świeszyno od 28 do 29 września 2021 r.
 6. Gmina Manowo 30 września i 1 października 2021 r.
 7. Gmina Będzino 1 i 4 października 2021 r.
 8. Gmina Biesiekierz od 5 do 6 października 2021 r.
 9. Miasto i Gmina Mielno 6 października 2021 r.
 10. Dzień dodatkowy 7 października 2021 r.
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej 2021msword0.1 MBPobierz
Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2021 r.pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter