Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Konsultacje strategii na rzecz młodego pokolenia dla woj. zachodniopomorskiego.

Dodano: 25 marca, 2021 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

 25 marca odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, której uczestnicy będą pracować nad pomysłami do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Tym razem możliwość udziału w stworzeniu rządowej strategii dla młodzieży otrzymają młodzi mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego.

– Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza
w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względu na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pierwsze dwa spotkania konsultacyjne, dla województwa mazowieckiego i dolnośląskiego, zakończyły się dużym sukcesem angażując przedstawicieli ponad 250 organizacji i środowisk młodzieżowych. Uczestnicy konsultacji wypracowali wspólnie ponad 500 wniosków z analizy stanu obecnego
i zaproponowali aż 350 rozwiązań. Jestem pewny, że młodzież z województwa zachodniopomorskiego również wykaże się dużą pomysłowością i zaangażowaniem co będzie stanowiło istotny wkład dla przygotowywanej strategii – podkreśla Minister Piotr Mazurek.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na sześć obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”.

Konsultacje dla woj. zachodniopomorskiego rozpoczną się 25 marca br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem:  https://strategiadlamlodych3.webankieta.pl/. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie video konferencji poprzez platformę Zoom. Harmonogram konsultacji dla kolejnych województw będzie sukcesywnie ogłaszany na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych.

Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Recz Młodego Pokolenia”. Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Źródło: KPRM.


Udostępnij: Facebook | Twitter