Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla powiatu koszalińskiego do roku 2030

Dodano: 09 marca, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego do roku 2030

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. z 2021 r. poz. 247)

Zarząd Powiatu Koszalińskiego informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu: „Programu  Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego do roku 2030”

Projekt dokumentu jest dostępny:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego: bip.powiat.koszalin.pl
  2. W wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75 – 620 Koszalin, III piętro , pokój 327 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00), wyłącznie po uprzednim umówieniu telefonicznie pod numerem telefonu: 947140243.

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie: 09.03.2022 – 31.03.2022

  1. W formie pisemnej – drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Racławicka 13, 75-620  Koszalin
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – na adres e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji do projektu Programu.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego do roku 2030pdf0.1 MBPobierz
Ogłoszenie o konsultacjach projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Koszalińskiego do roku 2030pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter