Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Konsultacje „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi…”

Dodano: 17 października, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE na podstawie:
–          art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327),
–          Uchwały Nr XXXIX/385/10 Rady Powiatu w Koszalinie, z dnia 19 października 2010 r., w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku z art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
przedkłada do konsultacji projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Koszalińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
Z treścią projektu Programu można zapoznać się na stronie internetowej Powiatu Koszalińskiego: www.powiat.koszalin.pl , www.bip.powiat.koszalin.pl lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie  (tablica informacyjna – IV piętro).
Opinie i uwagi organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wskazanej ustawy, wykonujących swoje statutowe zadania na terenie powiatu koszalińskiego, dotyczące przedmiotu konsultacji, należy składać na „formularzu konsultacji” (formularz do pobrania), drogą elektroniczną na adres poczta@powiat.koszalin.pl lub bezpośrednio w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13 (Kancelaria Ogólna – parter),  w terminie do dnia 24.10.2022 r.

Projekt uchwały Program współpracy z NGO 2023pdf0.1 MBPobierz
Formularz konsultacjiDOCX0.1 MBPobierz
Konsultacje Roczny Program Współpracy z NGO 2023pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter