Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Konkurs Tradycji Kulinarnych Pomorza Zachodniego 2022

Dodano: 26 kwietnia, 2022 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.
Celem konkursu jest:
1) popularyzacja dziedzictwa kulinarnego Pomorza Zachodniego oraz regionalnej kuchni opartej na lokalnych, tradycyjnych i regionalnych produktach żywnościowych,
2) prezentacja dorobku i tradycji kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich,
3) aktywizacja środowisk wiejskich w oparciu o lokalne zwyczaje i umiejętności,
4) promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej i regionalnej żywności,
5) identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, które może służyć do budowy produktu turystycznego i marki regionu,
6) poszukiwanie produktów/potraw, które mogłyby zostać wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tematem konkursu są przepisy na potrawy, charakterystyczne dla terenu Pomorza Zachodniego.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
Kategoria I: do wyboru zupa i przystawka lub danie główne;
Kategoria II: deser lub wypiek.

W konkursie może wziąć udział:
1) Koło Gospodyń Wiejskich, posiadające wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i Koła utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich;
2) Koła Gospodyń Wiejskich, które działają w oparciu o ustawę z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników;
3) stowarzyszenie zarejestrowane na terenie województwa zachodniopomorskiego;
4) grupa mieszkańców tego samego sołectwa; w takim wypadku konieczne jest, aby grupa wybrała osobę uprawnioną do jej reprezentacji w konkursie i każdy z członków grupy udzielił jej pisemnego upoważnienia;
w dalszej części regulaminu nazywane ekipami.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie pocztą tradycyjną, pocztą email na adres rolnictwo@wzp.pl, albo złożenie osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, którego wzór określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Formularz zgłoszenia, w formie pisemnej (wersji papierowej), Wnioskodawca składa osobiście, bądź przesyła wraz załącznikiem nr 2 – oświadczenie dotyczące danych osobowych na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
z dopiskiem: Wydział Rolnictwa i Rybactwa Konkurs Tradycji Kulinarnych Pomorza Zachodniego 2022

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 2 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne pliki do pobrania
plakat konkurs tradycji kulinarnych 2022

 


Udostępnij: Facebook | Twitter