Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Konkurs „Sołtys Roku” 2021

Dodano: 16 lutego, 2021 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
zaprasza aktywnych sołtysów
działających na terenie województwa zachodniopomorskiego
do udziału w IX edycji konkursu o tytuł „Sołtys Roku” 2021

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.
Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia.
„Sołtys Roku” 2021 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych
w życie małych ojczyzn.

W konkursie, jako kandydat do tytułu „Sołtys Roku” może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały rok 2020.

Konkurs ma charakter otwarty. Kandydata z obszaru województwa zachodniopomorskiego do tytułu „Sołtys Roku” 2021 mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (co najmniej 10 osób), rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele władzy samorządowej.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście
lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź innego operatora zajmującego się dystrybucją przesyłek, w terminie do 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
z dopiskiem:
Wydział Rolnictwa i Rybactwa
KONKURS „SOŁTYS ROKU” 2021

W toku konkursu wyłonionych zostanie 3 Laureatów, którzy otrzymają nagrody finansowe w wysokości po 5 000,00 zł brutto.

Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.
Załączniki do konkursu i regulamin dostępne są w zakładce „Do pobrania”.
Więcej informacji można uzyskać: nr tel. 91 44 10 203, 91 44 10 233 lub e-mail:rolnictwo@wzp.pl

plakat informacyjny Sołtys roku 2021

Załączniki do pobrania:

http://www.wrir.wzp.pl/soltys-roku/do-pobrania

zalacznik_nr_1_do_uchwaly_-_regulamin_konkursu_soltys_roku_2021_0(1)pdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter