Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Konkurs Rosnąca Odporność

Dodano: 17 sierpnia, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

baner z logotypami Narodowy Program Szczepień, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Zdrowia, kolejno od lewej
I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA
Kryterium: najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia (wyrażony w punktach procentowych) mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-19, liczony od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r.
Uczestnicy: gminy znajdujące się w powiatach z minimum 3 gminami.
Laureaci:
● powiaty z 3 gminami: 1 gmina (najwyższy przyrost),
● powiaty z 4 gminami: 2 gminy,
● pozostałe powiaty (powyżej 4 gmin): 3 gminy.
Nagrody (budżet: 538.750.000 zł):
● 1. miejsce: 1 mln zł,
● 2. miejsce: 500 tys. zł,
● 3. miejsce: 250 tys. zł.

II ZASADY PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW W RAMACH KONKURSU
Ogólne zasady
Źródło finansowania: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.
Instytucja przekazująca środki gminom: wojewodowie.
Instytucja przekazująca środki wojewodom (na wypłaty nagród): KPRM – Szef KPRM.
Harmonogram
1. W dniu 10 listopada 2021 r. KPRM opublikuje na stronie gov.pl/szczepienia-gmin listę gmin, którym przysługuje nagroda w Konkursie (z podziałem na miejsca i wysokość nagrody).
2. Do dnia 17 listopada 2021 r. gminy muszą zgłosić się do wojewodów po odbiór nagrody (poprzez złożenie poprawnie wypełnionego wniosku).
3. Do dnia 30 listopada 2021 r. wojewodowie zgłaszają w formie zestawienia do KPRM wysokość potrzebnych środków na wypłaty nagród dla gmin (na adres GminaNaMedal@kprm.gov.pl). Raport powinien zawierać następujące informacje:
a. Suma potrzebnych środków na wypłaty nagród w danym województwie.
b. Lista uprawnionych gmin, które poprawnie złożyły wniosek o odbiór nagrody.
c. Numer rachunku bankowego wojewody.
4. Do dnia 15 grudnia 2021 r. KPRM przekazuje wojewodom środki na wypłaty nagród.
5. Wojewodowie przekazują uprawnionym gminom nagrody w konkursie Rosnąca Odporność. Wojewoda ma 60 dni na przekazanie nagrody od dnia terminowego otrzymania poprawnie wypełnionego wniosku o odbiór nagrody.
Regulamin konkursu Rosnąca Odporność i wzór wniosku dostępne są na stronie gov.pl/szczepimysie.

ROSNĄCA_ODPORNOŚĆ_PROCEDURApdf0.1 MBPobierz
WNIOSEK_ROSNĄCA_ODPORNOŚĆpdf0.1 MBPobierz
REGULAMIN_ROSNĄCA_ODPORNOŚĆpdf0.1 MBPobierz
UCHWAŁA_NR_102_RM_2021_ZM._PROGRAM_SZCZEPIEŃpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter