Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Konkurs filmowy „Nakręceni EFS-em”

Dodano: 10 września, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

baner promujący konkurs filmowy Nakręceni EFS_em

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zaprasza do udziału w Konkursie filmowym zatytułowanym „Nakręceni EFS-em”.
A powiat koszaliński zaprasza do wzięcia w nim udziału również uczestników realizowanego przez powiat koszaliński projektu pn. „Wiem, Badam się, Zapobiegam – badania dla mieszkańców powiatu koszalińskiego w kierunku wykrywania raka jelita grubego”.

Zgłaszanie się w konkursie dziennikarskim, polega na przygotowaniu reportażu, wywiadu  lub innej produkcji (jedynie audiowizualnej), prezentującej uczestników projektu i/lub projektodawców, którzy z sukcesem skorzystali ze wsparcia w ramach projektów RPO WZ lub PO WER/zrealizowali projekt.

Celem konkursu jest:

 • promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim poprzez pokazanie efektów i korzyści z zrealizowanych projektów;
 • przedstawienie w ciekawy i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób, które z nich skorzystały
 • podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystywania środków unijnych,
 • możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFS;
 • propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja programów.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (osoby  fizyczne, pracujące lub uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w poniższych kategoriach wiekowych (wiek liczony będzie na dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń):

 • osoby w wieku poniżej 18 lat (do dnia poprzedzającego 18 urodziny);
 • osoby pełnoletnie (od dnia ukończenia 18 r.ż.).

W konkursie mogą wziąć udział zarówno nieprofesjonaliści jak i twórcy z dorobkiem artystycznym, w tym m.in.: osoby, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na założenie własnej działalności gospodarczej, uczestnicy projektów w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz osoby realizujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin nadsyłania prac konkursowych od 30.08.2021 r. do 18.10.2021 r.

 Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart podarunkowych.

Prace konkursowe dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 Kategoria do 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Kategoria powyżej 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.


Prace konkursowe dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Kategoria do 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

Kategoria powyżej 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne w Regulaminie.

Kontakt do Organizatora: tel. + 48 94 344 50 25/26, e-mail: efskoszalin@wup.pl

Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP w Szczecinie www.wup.pl, www.wup.pl/power, www.rpo.wup.pl, w terminie do dnia 12 listopada 2021 roku.

Wręczenie nagród – podsumowanie Konkursu – odbędzie się siedzibie Filii WUP w Koszalinie lub w siedzibie WUP w Szczecinie w terminie do dnia 26 listopada 2021 roku

plakat zapraszający do udziału w konkursie filmowym pn. Nakręceni EFS_em, który trwa od 30.08 do 18.10.2021


Udostępnij: Facebook | Twitter