Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

IV sesja Rady Powiatu w Koszalinie

Dodano: 05 lipca, 2024 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

Zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Powiatu w Koszalinie

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz § 17 ust. 6 Statutu Powiatu Koszalińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 1311; z 2018 r., poz. 5226),

na wniosek Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 5 lipca 2024 r.

zwołuję IV sesję Rady Powiatu w Koszalinie w dniu 10 lipca 2024 r. o godz. 14.00

Sesja Rady Powiatu w Koszalinie odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie, ul. Racławicka 13, sala 409 (IV piętro).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2024 – 2030.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2024 r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
8. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Przewodniczący Rady
Kamil Jesionowski


Udostępnij: Facebook | Twitter