Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Informacja Starosty Koszalińskiego o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 320901_2 Będzino w obrębach ewidencyjnych Śmiechów, Kładno i Będzinko.

Dodano: 07 lutego, 2024 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

STAROSTA  KOSZALIŃSKI
Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r.  poz. 1752 ze zm.)

INFORMUJE
o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 320904_2 Będzino w obrębach ewidencyjnych:
320909_1 .0001  Kładno
320909_1 .0004  Śmiechów
320909_1 .0125  Będzinko

Wyłożenie nastąpi w terminie od 4 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koszalinie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  przy ul. Racławickiej 13 pok. nr 330. 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego,  może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa  leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do  ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków.

Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Koszalińskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

Informacja-o-wylozeniu-projektu-modernizacji-egibpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter