Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Dodano: 08 sierpnia, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY zamówienia pod nazwą
Realizacja szkoleń z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich (małe przetwórstwo lokalne) oraz z zakresu zasad zakładania, sposobu prowadzenia i rozliczania Kół Gospodyń Wiejskich
na potrzeby projektu pn. „AKTYWNA WIEŚ = ATRAKCYJNA WIEŚ”.

Realizacja umowy i finansowanie w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Plan operacyjny na lata 2018-2020. Umowa nr WPROW-FV/14/2019 z dnia 24.05.2019 r.

Powiat Koszaliński informuje o wyborze następującego Wykonawcy: Biuro Obsługi Projektów Europejskich EUROPROGRES Artur Witkowski, ul. Unii Europejskiej 4/204 Solec Kujawski, NIP: 967 071 62 60.

Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową w odpowiedzi na zapytanie cenowe spośród wszystkich ofert, które spełniały wszystkie kryteria wyboru, opiewającą na kwotę 5 760,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100.) za całość przedmiotu zamówienia.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Pozostałym Oferentom dziękujemy za udział w prowadzonym postępowaniu.

Załącznik – Zestawienie złożonych ofert


Udostępnij: Facebook | Twitter