Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY zamówienia pod nazwą Kompleksowa realizacja publikacji – poradnika pn.: „Koła Gospodyń Wiejskich oraz Małe Lokalne Przetwórstwo na terenie powiatu koszalińskiego”, na potrzeby projektu pn. „AKTYWNA WIEŚ = ATRAKCYJNA WIEŚ” (opracowanie, skład, redakcja, druk, dystrybucja).

Dodano: 10 lipca, 2019 | Autor: sylwia.wozniak@powiat.koszalin.pl

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY zamówienia pod nazwą
Kompleksowa realizacja publikacji – poradnika
pn.: „Koła Gospodyń Wiejskich oraz Małe Lokalne Przetwórstwo
na terenie powiatu koszalińskiego”, na potrzeby projektu pn. „AKTYWNA WIEŚ = ATRAKCYJNA WIEŚ” (opracowanie, skład, redakcja, druk, dystrybucja).

Realizacja umowy i finansowanie w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Plan operacyjny na lata 2018-2020. Umowa nr WPROW-FV/14/2019 z dnia 24.05.2019 r.

Zamawiający na zapytanie cenowe realizacji usługi z dnia 01.07.2019 r. otrzymał 2 ważne oferty.

Powiat Koszaliński informuje o wyborze następującego Wykonawcy: SZAREK Wydawnictwo Reklama, 76-200 Słupsk, ul. Grottgera 19, NIP: 839 205 45 48. Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową w odpowiedzi na zapytanie cenowe spośród wszystkich ofert, które spełniały wszystkie kryteria wyboru, opiewającą na kwotę 15 500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100.) za całość przedmiotu zamówienia.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Pozostałym Oferentom dziękujemy za udział w prowadzonym postępowaniu.

Załącznik:

Pismo


Udostępnij: Facebook | Twitter