Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Informacja o wyborze Wykanawcy  zamówienia pod nazwą „Warsztaty przygotowania i pieczenia pizzy podczas Dni zdrowego stylu życia”

Dodano: 11 sierpnia, 2020 | Autor: joanna.lipska@powiat.koszalin.pl

logotypy i informacja o finansowaniu operacji

 

Informacja o wyborze Wykonawcy zamówienia pod nazwą
„Warsztaty przygotowania i pieczenia pizzy podczas Dni zdrowego stylu życia”

Realizacja umowy i finansowanie w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, „Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, Plan operacyjny na lata 2020-2021. Umowa nr WPROW-FV/20/2020 z dnia 13.07.2020 r.

Zamawiający na zapytanie ofertowe realizacji usługi z dnia 24.07.2020 r. otrzymał
jedną ważną ofertę, zgodnie z załączonym zestawieniem.

Powiat Koszaliński informuje o wyborze następującego Wykonawcy: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „DOBRA EKONOMIA” z siedzibą w 11-200 Bartoszyce, ul. Limanowskiego 14 NIP: 7432023767, Wybrany Wykonawca złożył ofertę cenową w odpowiedzi na zapytanie cenowe, opiewającą na kwotę 7 300,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych 00/100.) za całość przedmiotu zamówienia.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

Zestawienie iofertpdf0.1 MBPobierz

Udostępnij: Facebook | Twitter