Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Wydział Geodezji

Ogłoszenie dotyczące utrudnień w obsłudze zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjmowania ich wyników do PZGiK oraz utrudnień w korzystaniu z e-Usług oraz Portalu IntraEwid.

W związku z konwersją prowadzonych baz danych, ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów oraz wdrożeniem systemu TurboEwid w wersji 10.0,  w dniach od 3 marca do 13 marca 2023 r. będą występowały utrudnienia: - z dostępem i korzystaniem z e-Usług (Portale: Interesanta, Komornika, Rzeczoznawcy, Projektanta), - z d...

Czytaj dalej

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

08.02.2021 | Autor: biuro@pozitive.pl

Zapraszamy do kontaktu: - wydawanie wypisów i wyrysów, ewidencja gruntów i budynków 94 71 40 141   - udostępnianie materiałów z PZGiK (w tym mapy do celów opiniodawczych) 94 71 40 146

Czytaj dalej