Powiat Koszaliński

Powiat Koszaliński

A-
A
A+
A
A
A
A
A-
A
A+
A
A
A
A

Aktualności

Elektroniczny system zarządzania Domami Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim

Dodano: 25 maja, 2021 | Autor: agnieszka.kulesza@powiat.koszalin.pl

tablica informacyjna rządowy fundusz inwestycji lokalnych
Realizacja projektu pn. „Elektroniczny system zarządzania domami pomocy społecznej (DPS) w powiecie koszalińskim” możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 2 500 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa i opieki nad mieszkańcami domów opieki społecznej (DPS). System poza funkcjami wspierającymi czynności opiekuńcze pozwoli także usprawnić zarządzanie DPS. Projektem mają być objęte DPS prowadzone przez powiat koszaliński.

System umożliwi:

  • kontrolę dostępu do DPS poprawiającą bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców (pomiar temperatury, odkażanie itp.);
  • stały kontakt mieszkańca DPS z rodziną i znajomymi (telespotkania);
  • poprawę dostępu do opieki medycznej – teleporady i konsultacje medyczne;
  • usprawnienie bieżącej opieki nad mieszkańcem – np. stały pomiar parametrów życiowych, lokalizacja;
  • ułatwienie w tworzeniu i realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca;
  • usprawnienie administrowaniem DPS.

Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz polepszenie ochrony zdrowia i komfortu. System wpłynie na zmniejszenie wykluczenia społecznego mieszkańców DPS umożliwiając im kontakt z rodziną, znajomymi oraz opiekunami prawnymi poprzez wideo spotkania. Uprawnieni członkowie rodziny lub opiekunowie prawni uzyskają możliwość zdalnego monitorowania czynności opiekuńczych wykonywanych przy ich bliskim/podopiecznym.


Udostępnij: Facebook | Twitter